Narudžba i savjetovanje
099 772 60 05

Kako bi se osigurala kvaliteta gotovog proizvoda sve sirovine su strogo podvrgnute mikrobiološkim testiranjima na teške metale.